VODNY SPORT KOMPLEKSİ

VODNY SPORT KOMPLEKSİ 2017-06-15T09:21:45+00:00

Project Description

VODNY SPORT KOMPLEKSİ – KAPALI YÜZME HAVUZU

1250 m2 yüzey alanlı olup 2,2 m derinliğende 2750 m3 su hacme sahiptir. Havuz sportif ve eğitim amaçlı Olimpik yüzme yarışları ile su topu müsabakaları yapılabilecek şekilde FINA standartlarına uygun şekilde planlanmış ve projelendirilmiştir.

Su hazırlık tesisi TSE 11899 ve DIN 19643 esas alınarak projelendirilmiştir. Yöntem kombinasyonu olarak Flokulasyon + Filitrasyon +Isıtma + UV dezenfeksiyonu + Ph kontrolü + Klorlama olarak uygulaması yapılmıştır.