SOCHI GAZPROM

SOCHI GAZPROM 2017-06-15T09:21:56+00:00

Project Description

SOCHI GAZPROM – AÇIK YÜZME HAVUZU VE ÇOCUK HAVUZU

1050 m2 yüzey alanlı olup 2 m derinliğinde, 2100 m3 su hacmine sahiptir. Çocuk Havuzu 125 m2 yüzey alanlı olup 100 m3 su hacmine sahiptir. Havuz sportif ve eğitim amaçlı Olimpik yüzme yarışları yapılabilecek şekilde FINA standartlarına uygun şekilde planlanmış ve projelendirilmiştir.

Su hazırlık tesisi TSE 11899 ve DIN 19643 esas alınarak projelendirilmiştir. Yöntem kombinasyonu olarak Flokulasyon + Filitrasyon +Isıtma + UV dezenfeksiyonu + Ph kontrolü + Klorlama olarak uygulaması yapılmıştır.